ELEVATOR PITCH

Vi är T34MS - företaget som levererar Agila utvecklingsteam som tjänst. Ett team som i kärnan består av 3-4 utvecklare, vid behov förstärkt med expertkunskap och som alltid understöds av en verksamhetsspecialist.

Vi ser en trend på marknaden i att företag tar ett större ägarskap av sin it och frångår den traditionella leveransen av system, integrationstjänster och resurskonsulter till förmån för mer kvalitativa tjänsteleveranser - en förflyttning mot mognare tjänster i form av utvecklingsteam som tjänst.

Vårt arbetssätt baseras på principer som vi tagit från Lean, Agile, DevOps och SAFe. Med dom som grund har vi utvecklat en metod som är medveten om att Kunden, det vi utvecklar tillsammans och T34MS är kuggar i samma system. Metoden verkar för att få alla kuggar att jobba ihop och en vital del är verksamhetsspecialisten som jobbar med kunden i verksamheten.

Var med om revolutionen. #TEAMUP with T34MS!

SÅ HÄR FUNKAR DET

Förberedelser

LÄS MER HÄR
I förberedelsefasen sätter vi upp ett arbetssätt oss emellan. Vi går igenom en checklista med beslut och aktiviteter som kommer bädda för att leveransen blir bra och det finns sätt att hantera frågor och problem som kommer upp.

Alla verksamheter är unika och vi anpassar oss efter era förutsättningar. Det här är huvudområdena som behandlas och dokumenteras: Intressenter och sponsorer, Arkitektur, Innehållet av leveransen (Scope), Backlog

Första Planeringen

MER INFO HÄR
Intressenter och sponsorer möts för att planera den kommande loopens utveckling. En loop varar i tio veckor består av fem utvecklingsiterationer. Resultatet av planeringen är en förankrad lista med Features som T34ms jobbar med den kommande loopen. Loopplanering är en återkommande aktivitet som görs var tionde vecka.

Utveckling

KLICKA HÄR
Utvecklingsfasen består av återkommande tvåveckors perioder som kallas för en iteration. Fasen består till största delen av utvecklingstid och avslutas med en demo för intressenter och användare samt en utvärdering av den gångna iterationen.

Teamet är tillgängligt för intressenter och användare under arbetet. En tvåvägskommunikation betyder även att intressenter och användare kommer att kontaktas av teamet om de behöver stöd och svar på frågor.

T34MS är bättre

0 %
MER EFFEKTIVT

Att använda sig av ett högpresterande team är upp till 320% mer effektivt än att börja från början och bygga upp en grupp från start

Exempel där T34ms är en perfekt lösning

FÖR DIG SOM BEHÖVER FÅ UT NÅGOT SNABBT​

OM NI HAR EN IDÉ SOM SNABBT BEHÖVER FÖRVERKLIGAS OCH KOMMA UT MED VÄRDE TILL ERA KUNDER.

FÖR DIG SOM ÄR NYFIKEN

T34MS KAN SKALAS UPP OCH NER EFTER BEHOV. VI ÄR MÅNA OM ATT SKAPA VÄRDE FÖR VÅR KUND OCH ERBJUDER DÄRFÖR EN NÖJD-KUNDGARANT PÅ TJÄNSTEN.

FÖR DIG SOM VILL OPTIMERA​

ETABLERADE TEAM ÄR BEVISAT EFFEKTIVARE I SIN LEVERANSFÖRMÅGA OCH HAR EN HÖG KOLLEKTIV INTELLIGENS.

KONTAKTA MIG

Är du med oss?