FAQ

v 1.8 2020-09-24

Här vill vi svara på dom vanligaste frågorna som du kan ha om vår tjänst.

Facebook
LinkedIn

Hur fungerar ett team från T34MS?

Våra team är distribuerade. Vi har alltid medlemmar på plats hos kund i form av en affärsutvecklare och teknisk produktägare. Ytterligare personer kan finnas kundnära så som arkitekter, ämnesexperter eller utvecklare, men utvecklarbasen för våra team finns i europa. Ett och samma team finns i regel inte på fler än två platser.

Verksamhetsspecialisten är det som gör T34MS unikt. Det är en roll som säkerställer att utvecklingsteamet levererar värde. Tillsammans med er så jobbar Verksamhetsspecialisten med sin erfarenhet och en stor verktygslåda för att lyckas med sitt uppdrag: Att få er att lyckas!

Våra team består som regel av medlemmar som ska kunna lösa fullstackutveckling. Beroende på ert behov så kommer teamet skräddarsys för att passa det uppdrag det har framför sig.

T34ms har utvecklarbaser i Skopje, Sofia och Vilnius. Utvecklare finns även i Stockholm och är då i regel tillgängliga att sitta i kundens lokaler.

Vi strävar emot att ha en kultur som är så nära kulturen hos våra uppdragsgivare som möjligt. Teqmmedlemmarna ska vara prestigelösa, noggranna och känna en grundtrygghet för att kunna göra sig hörda.

Vi uppnår det genom att ha personer på plats på våra utländska utvecklarbaser som är ifrån sverige. Med den coaching minskar vi det kulturellt gap som annars kan skapa problem i en leverans.

Våra teqm tar ansvar för det dom skeppar och vi åtar oss därför drift på det vi levererar.

Ja, T34ms Agila utvecklingstjänst är outsourcing. Vi har en metod för att brygga de traditionella utmaningarna som ofta uppstår i samband med att en organisation väljer att outsourca.

Vi jobbar med Agila team som har en kultur som liknar den arbetskultur vi har i sverige och vi har minst en kundnära teammedlem som är en brygga mellan affären och utvecklingen.

Om behovet förändras så kommer T34MS givetvis anpassa teamet. Det finns möjlighet att ändra antal medlemmar och kompetenser. Skulle ni behöva ökad förmåga inom ett visst område som backend/frontend/ops med mera så anpassar vi ert team.

Som kund har du full tillgång till utvecklarna. Ju bättre kommunikation man kan uppnå mellan användare, verksamhet och utvecklare desto bättre resultat får man i utvecklingen.

Utvecklare är även tillgängliga för att vara med i planering on-site hos kund. Vi rekommenderar att planering sker var tionde vecka då man sammanför verksamhet, it, utvecklare och andra intressenter för att planera kommande tioveckors inkrement/loop.

Alla verksamheter jobbar i en specifik sektor och en stor del av produktutvecklingen är specifik för domän som företaget verkar i och till stor del är med och skapar.
Vi på T34ms har en process för att starta utvecklingen med våra kunder, i den så säkerställs kunskapsbehovet. Det vi ser som viktigast är att vi har en team-medlem som agerar affärsutvecklare och är på plats hos kunden, nära användare och kundens intressenter. Personen är länken och nyckeln till ett effektivt och långsiktigt samarbete.

Vi ser att ett team består av tre till fyra utvecklare, det är med vår erfarenhet är det ett bra antal. Utöver utvecklare har teamet en Scrum Master och en teknisk produktägare tillika affärsutvecklare som stöd.

Hur funkar det legala?

Ni som kund kommer vara ägare till den immateriella egendomen så som idéer, källkod, dokumentation och annan egendom som teamet skapar i samband med uppdraget. Ert skydd förankras med ett NDA/Sekretessavtal avtal.
Eventuella arbetsmetoder och dokumentation kring det kommer vi att dela mellan oss och äga tillsammans.

Självklart kan vi på T34ms ingå ett agilt avtal!

​Läs mer om agila avtal här:
https://www.scaledagileframework.com/agile-contracts/

Ett team avtalas inte som individuella resurser utan som en hel leverans. I avtalet ingår ett åtagande från T34ms att tillhandahålla en avtalad mängd av en viss typ av roll. Avtalet innehåller valfria tillägg som gör det möjligt att öka teamets kapacitet i form av utvecklare, ämnesexperter, arkitekt med mera. 

Förutom uppdragsavtalet upprättar vi alltid ett NDA/Sekretessavtal för att skydda er.

MALL RUBRIK?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Är det något som vi missat så är det bara att kontakta oss med din fråga så svarar vi på den med.