INTRO

Vi är T34MS – företaget som levererar Agila utvecklingsteam som tjänst. Ett team som i kärnan består av 3-4 utvecklare, vid behov förstärkt med expertkunskap och som alltid understöds av en verksamhetsspecialist.

Vi ser en trend på marknaden i att företag tar ett större ägarskap av sin it och frångår den traditionella leveransen av system, integrationstjänster och resurskonsulter till förmån för mer kvalitativa tjänsteleveranser – en förflyttning mot mognare tjänster i form av utvecklingsteam som tjänst.

Vårt arbetssätt baseras på principer som vi tagit från Lean, Agile, DevOps och SAFe. Med dom som grund har vi utvecklat en metod som är medveten om att Kunden, det vi utvecklar tillsammans och T34MS är kuggar i samma system. Metoden verkar för att få alla kuggar att jobba ihop och en vital del är verksamhetsspecialisten som jobbar med kunden i verksamheten.

Var med om revolutionen. #TEAMUP with T34MS!

TJÄNSTEBE
SKRIVNING

TJÄNSTEBESKRIVNING

Vår tjänst består av ett Agilt utvecklingsteam på distans som leds av en Verksamhetsspecialist. Verksamhetsspecialisten är det som gör oss unika. Rollen är som en blandning mellan en Verksamhetsutvecklare, Customer Success Manager och en Product Owner. Det är er verksamhetsnära team-medlem som har till uppgift att säkerställa att teamet levererar rätt till verksamhet och användare.

UPPSTART

Vid beställning påbörjas onboardingprocessen där verksamhetsspecialisten leder arbetet med att definiera arbetsuppgiften samt hur leverans och uppföljning sker. Efter informationsinsamling och överenskommelse om hur arbetet skall utföras så fastställer man teamet och påbörjar planeringen av den första leveransen tillsammans med intressenter, mottagare och användare. Verksamhetsspecialisten börjar arbetet. Onboarding och första planeringen tar i regel en till sex veckor.

VERKSAMHETS-
SPECIALIST STARTAR INOM 

VERKSAMHETSSPECIALIST STARTAR INOM 

99 timmar *

TEAM STARTAR INOM 

99 dagar *

* Uppdatering 2021 H2: På grund av hög efterfrågan så kommer vi göra vårt absolut bästa för att lösa detta

ARBETSSÄTT

Teamet anpassar sig till mottagarorganisationens arbetssätt, och jobbar i regel internt med en stor loop som består av fem två-veckors iterationer. Varje loop planeras och om det behövs så samplaneras det med andra team och/eller leverantörer. Dessutom innehåller varje iteration planering, utvärdering och demo för intressenter och användare. Daglig uppföljning av arbetet sker i teamet.

TEKNOLOGI

Våra team behärskar de vanliga moderna ramverken och de västerländska molntjänsterna. Uppstarttide ovan innefattar till exempel mobilutveckling på IOS, Adndroid eller Cordova. Backendutveckling i .NET, Java, Node eller PHP. Frontendutveckling i .NET, Angular eller React. Molntjänsterna Amazon Web Services, Microsoft Azure eller Google Cloud Platfor.
Ämnesexperter för till exempel Machien Learning, Cybersäkerhet, Native mobile applications med mera samt team för andra teknologier än de som nämns ovan kan ta längre tid att starta.

KAPACITET

Teamet kan efter behov utökas med ytterligare utvecklingsresurser eller specialister. Vi rekommenderar dock att inte ha fler än 6 personer i ett team då vi har erfarenhet av att effektiviteten blir lidande i stora team. 

T34MS ÄR EN PERFEKT LÖSNING

Våran tjänst passar i alla organisationer vare sig ni är ett etablerat företag eller en start-up. Ni kan jobba med projekt eller produkt. Och era metoder kan vara Agila eller baserade på linjeorganisation. T34MS kommer passa in och skapa värde hos er.

Några konkreta exempel på arbetsuppgifter som T34MS kan ta är: Öka befintlig utveckling, Re-faktoreringInterim-team, Integrationsteam, Molnmigrering, Skapa förutsättningar. Är det någon av exemplen som passar in på er? Eller har ni ett annat utvecklingsbehov? Hör av er så hjälper vi er!

BESTÄLL

Det är enkelt!
Kontakta någon av oss så hjälper vi dig.

Desirée Olsén

Jag är er "go-to" för att få den bästa Agila utvecklingstjänsten som finns. Kontakta mig on du vill veta mer om vilka vi är.

desiree . olsen (a) t34ms.se

073 333 5515

Alexander Ostrow

Jag är er verksamhetsnära team-medlem. Jag finns där för er för att få en nära och snabb kommunikation med teamet.

alexander . ostrow (a) t34ms.se

073 524 3310

Martin Adamsson

Jag säkerställer att T34MS har rätt srategi för att på bästa sätt kunna stödja er verksamhet idag och i alla kommande iterationer.

martin . adamsson (a) t34ms.se

070 366 7470

desiree . olsen (a) t34ms.se

073 333 5515

Öka befintlig utveckling
Behovet av utveckling är större än befintliga resurser, det behövs en snabb förstärkning. Ett befintligt utvecklingsteam kan börja leverera snabbt.
Re-faktorering
Ni har en produkt som utvecklats under en längre tid. Produkten kan behöva en genomgång, framförallt för att höja kvalitén och upplevelsen hos användarna. T34MS går igenom kod och optimera, skiva om, minska kodenbasen, höja kvalité
Interim-team
Er organisation jobbar i team idag och ni får ett snabbt behov av ett team som tar ansvar för en produkt eller tjänst som hamnat mellan stolarna.
Integrationsteam
Er organisation köper in system via använder leverantörer, men ni ser ett behov av att ta ett bättre grepp över integrationer mellan systemen då de kanske inte alltid fungerar som de ska. T34MS kan stöda eller driva det arbetet.
Molnmigrering
Er strategi förordar att er produkten flyttas till molnet för att kunna ta fördel av dess tjänster och öka värdet på er produkt. T34MS stöder er i själva flytten och fortsätter vidare utveckling av produkten så den drar nytta av molntjänstens del-tjänster.
Skapa förutsättningar
Er produkt har ett beroende av något som behöver upprättas, uppdateras, integreras med mera. Ni kanske behöver implementera ett nytt stödsystem så som Kubernetes, byta ramverk från Java till .NET Core eller liknande.
Previous slide
Next slide